Ülkemizde ve dünyada beklenen yaşam süresinin artışına paralel olarak toplumlar giderek yaşlanmaktadırlar. Gerek yaşlanma ve gerekse trafik ve endüstriyel kazaların artışı, spor yaralanmaları, pediatrik hastalıklar v.s. fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bilindiği gibi rehabilitasyon hizmetleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, fizyoterapist ve fizik tedavi teknikerlerinden oluşan geniş bir ekip tarafından yürütülür. Fizik Tedavi Teknikeri fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli hizmet verilmesine yardım eden sağlık personelidir. Ülkemizde, artan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ve artan ihtiyaca karşılık bu hizmeti yerine getirecek olan sağlık elemanı sayının az olması sebebiyle yetersiz elemanla fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmeye çalışılması, ayrıca fizyoterapistlerle beraber çalışan yardımcı sağlık elemanlarının fizik tedavi eğitimi dışında sağlıkla ilgili farklı branşlarda eğitim almış olması yeterli ve kaliteli hizmet sunumunda sorunlara neden olmaktadır. Pek çok hasta hizmet alamadığı gibi, pek çoğu da yetersiz zaman ayrıldığı için veya fizik tedavi konusunda eğitimi olmayan sağlık elemanlarının çalıştırılmak zorunda kalındığı için düşük kalitede hizmet alabilmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza açılmasını istediğimiz Fizik Tedavi Teknikerliği Program ile Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktayız.